PERKHIDMATAN KAMI

Menyediakan dan berkongsi modul-modul yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran berkenaan bahaya pornografi, keperluan kepada pendidikan seksual dan reproduksi sesuai dengan usia serta sebarang isu sosial yang berkaitan, yang dipecahkan kepada 3 modul utama:

 • Modul Prasekolah
 • Modul Asas
 • Modul IMPRESS
MODUL PRASEKOLAH

Sasaran kepada kanak-kanak prasekolah melalui guru dan pengendali pusat prasekolah dengan 3 modul asas:

 • Kenali Perasaan
 • Kenali Tubuh Badan
 • Sentuhan Selamat dan Tidak Selamat

Dilaksanakan melalui sesi Training of Teachers kepada guru-guru dan pengendali pusat pendidikan prasekolah, mereka akan dididik tentang pendekatan terbaik dalam memulakan perbincangan dan pendidikan kepada murid-murid mereka berkenaan pendidikan seksual sesuai dengan usia. Selain daripada teknik dan silibus perbincangan, setiap pusat juga akan dibekalkan dengan Kit Interaktif Kanak-kanak yang terdiri daripada variasi permainan dan poster bagi membantu sesi penyampaian modul tersebut kepada murid-murid prasekolah di bawah kendalian mereka.

MODUL ASAS

Sasaran kepada kanak-kanak dan remaja berusia 7 – 15 tahun  dengan 4 modul asas:

 • Pendidikan Rahsia Peribadi
 • Pendidikan Rahsia Peribadi
 • Ada Apa Dengan Baligh
 • Bijak Dunia Siber

Dilaksanakan melalui sesi penyampaian bersemuka atau dalam talian terus kepada kanak-kanak berusia 7 – 12 tahun, sesi ini biasanya dilaksanakan melalui jemputan atau pendekatan proaktif kepada sekolah-sekolah rendah seluruh Malaysia. Penyampaian ini akan disampaikan oleh aktivis-aktivis terlatih MAP yang telah menamatkan latihan Modul Asas mereka bersama MAP. Modul ini direka bagi memulakan pendedahan awal terhadap pendidikan seksual dan reproduksi, bahaya pornografi dan isu-isu yang berkaitan sesuai dengan usia.

MODUL IBU BAPA MEMANTAU PERKEMBANGAN REPRODUKTIF, SEKSUAL DAN SOSIAL ANAK-ANAK (IMPRESS)

Sasaran kepada Ibu bapa bagi anak-anak berusia 5 – 12 tahun dengan 6 modul asas:

 • Pengenalan Modul IMPRESS
 • Perkembangan Seksual dan Reproduksi Anak Anda
 • Pendidikan Rahsia Peribadi
 • Asuhan dan Komunikasi
 • Pornografi Dadah Merbahaya
 • Bijak Dunia Siber

Dilaksanakan melalui sesi penyampaian bersemuka atau dalam talian terus kepada kanak-kanak berusia 7 – 12 tahun, sesi ini biasanya dilaksanakan melalui jemputan atau pendekatan proaktif kepada sekolah-sekolah rendah seluruh Malaysia. Penyampaian ini akan disampaikan oleh aktivis-aktivis terlatih MAP yang telah menamatkan latihan Modul Asas mereka bersama MAP. Modul ini direka bagi memulakan pendedahan awal terhadap pendidikan seksual dan reproduksi, bahaya pornografi dan isu-isu yang berkaitan sesuai dengan usia.

Sebuah institusi yang bertujuan memperjuangkan ancaman pornografi dalam kalangan masyarakat Malaysia secara kolektif. Fokus utama MAP adalah pencegahan, intervensi dan advokasi yang berkaitan dengan pornografi.

Hubungi Kami

malaysiansagainstpornography@gmail.com